Nieuwsbrief Trustkantoren oktober 2018

Nieuwsbericht
Datum 31 oktober 2018
In dit nummer: Cijfers en trends in de trustsector; Resultaten onderzoek ‘SIRA in de praktijk’; Toetsingen bij wijziging zeggenschapstructuur; Toetsingsprocedure tweede beleidsbepaler; Meldingen ongebruikelijke transacties; Publicatie sanctiebesluiten Wwft; Seminar informatiebeveiliging en cybersecurity

Cijfers en trends in de trustsector

Het aantal trustkantoren blijft dalen. Datzelfde geldt voor het aantal doelvennootschappen die door de trustkantoren worden bediend. Lees meer

Cijfers en trends

Resultaten onderzoek ‘SIRA in de praktijk’

Uit onderzoek naar de implementatie van de SIRA blijkt dat de onderzochte kantoren integriteitsrisico’s nog onvoldoende beheersen. Lees meer

Toetsingen bij wijziging zeggenschapstructuur

Wijzigingen in de feitelijke en formele zeggenschapstructuur van een trustkantoor moeten vooraf schriftelijk worden gemeld bij DNB. Lees meer

DNB gevel

Toetsingsprocedure tweede beleidsbepaler

De nieuwe Wtt 2018 vereist twee dagelijks beleidsbepalers bij trustkantoren. Deze beleidsbepalers dienen geschikt te zijn en hun betrouwbaarheid dient buiten twijfel te staan. Lees meer

Meldingen ongebruikelijke transacties

FIU-NL ziet een daling van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door de trustsector in 2018. DNB vraagt hiervoor aandacht. Lees meer

Integriteitsrisk

Publicatie sanctiebesluiten Wwft

DNB maakt voortaan alle sanctiebesluiten openbaar, tenzij er dwingende redenen zijn om dit later, geanonimiseerd of niet te doen. Lees meer

Seminar informatiebeveiliging en cybersecurity

DNB organiseert 12 februari 2019 een seminar over informatiebeveiliging en cybersecurity voor alle onder toezicht staande instellingen.
Lees meer

Cybercrime