Nieuwsbrief Trustkantoren mei 2018

Nieuwsbericht
Datum 29 mei 2018

In dit nummer: Waak over onafhankelijkheid compliance- en auditfunctie bij uitbesteding; Rechtbank doet uitspraak over zorgplicht trustkantoor jegens derden; Meld wijzigingen zeggenschapsstructuur.

Waak over onafhankelijkheid compliance- en auditfunctie bij uitbesteding

DNB verzoekt trustkantoren alert te zijn op de onafhankelijkheid van de partijen waarvan zij compliance- en auditdiensten afnemen. Lees meer

camera

Rechtbank doet uitspraak over zorgplicht trustkantoor jegens derden

De rechtbank Amsterdam heeft op 14 februari jl. een trustkantoor aansprakelijk gehouden op grond van onrechtmatige daad voor schade die de Staat (de Belastingdienst) heeft geleden. Lees meer

weegschaal

Meld wijzigingen zeggenschapsstructuur

Trustkantoren moeten een wijziging in de feitelijke en formele zeggenschapsstructuur vooraf schriftelijk melden aan de toezichthouder. Lees meer

buizen