Waak over onafhankelijkheid compliance- en auditfunctie bij uitbesteding

Nieuwsbericht
Datum 29 mei 2018

DNB verzoekt trustkantoren alert te zijn op de onafhankelijkheid van de partijen waarvan zij compliance- en auditdiensten afnemen.

camera

Sinds 1 januari 2015 moeten alle trustkantoren beschikken over een auditfunctie, die onder andere de effectiviteit van de compliancefunctie beoordeelt.

Vaste combinaties

Uit DNB-onderzoeken in de tweede helft van 2017 blijkt dat trustkantoren voor de uitbesteding van de compliance- én de auditfunctie doorgaans vaste combinaties van compliancefunctionarissen en auditors inhuren. DNB maakt zich zorgen dat de nauwe en frequente samenwerking van partijen waarvan trustkantoren compliance- en auditdiensten afnemen, zal leiden tot de ondermijning van de effectiviteit en onafhankelijkheid van beide functies en tot kwaliteitsverlies. Het is belangrijk dat trustkantoren hier alert op zijn bij de uitbesteding.

Marktwerking

DNB heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de auditfunctie. Daaruit bleek dat de inrichting van de auditfunctie en de kwaliteit van de auditrapportages te wensen overlieten. In 2017 heeft DNB een beoordelingskader uitgebracht. Op basis van nadien opgevraagde rapportages constateert DNB dat de auditmarkt zich aan het stabiliseren is met minder, maar meer gespecialiseerde aanbieders.

Samenwerking

De compliance- en de auditmarkt hebben beiden een beperkt aantal dienstverleners. Het valt niet te voorkomen dat combinaties van compliancefunctionarissen en auditors vaker dan eens zullen voorkomen. DNB ziet echter bepaalde vaste combinaties dusdanig vaak voorkomen, dat het de vraag oproept of er geen sprake is van (informele) samenwerking. Uit gesprekken met enkele trustkantoren is gebleken dat deze trustkantoren vaak al een relatie hebben met een dienstverlener voor de ene functie en vervolgens bij deze partij navragen welke partij geschikt zou zijn voor de invulling van de andere functie. Een vaak gehoord argument is dat het voor de compliancefunctionaris prettig is om met een bepaalde auditor samen te werken, omdat zij elkaar regelmatig treffen en de auditor de werkwijze van de compliancefunctionaris begrijpt.

Effectiviteit

DNB spreekt haar zorg uit over de situatie waarin compliance- en auditdienstverleners elkaar klanten toewijzen. Dit raakt mogelijk de onafhankelijke uitvoering van deze functies: in het bijzonder de auditfunctie, die ook moet oordelen over de effectiviteit van de uitvoering van de compliancefunctie. DNB houdt geen toezicht op deze dienstverleners, maar verzoekt het bestuur van trustkantoren om alert te zijn op de onafhankelijkheid van de partijen waarbij zij compliance- en auditdiensten afnemen. Trustkantoren hebben immers de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de creatie en regelmatige evaluatie van een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie én auditfunctie.

> Terug naar de nieuwsbrief