Kosten toezicht

Nieuwsbericht
Datum 23 september 2014

Eind mei zijn de toezichttarieven 2014 door de Ministers van Financiƫn en Sociale zaken en werkgelegenheid vastgesteld. Voor de categorie Trustkantoren betekent dit dat de schijftarieven met circa 25% zijn verhoogd. Deze stijging houdt verband met een intensivering van het toezicht.

Kosten Toezicht

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat de minister het voornemen heeft om de overheidsbijdrage in de toezichtkosten met ingang van volgend jaar geheel af te schaffen. De overheidsbijdrage is tot op heden, in lijn met de oorspronkelijke doelstelling, vooral ingezet voor de bekostiging van het integriteitstoezicht. Met name het toezicht op de trustkantoren en betaalinstellingen wordt in belangrijke mate vanuit de overheidsbijdrage gefinancierd. Deze partijen dienen dan ook vanaf 2015 met een verveelvoudiging van het tarief rekening te houden.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar Open Boek Toezicht

> Terug naar de Nieuwsbrief