Nieuwsbrief Trustkantoren september 2014

Nieuwsbericht
Datum 23 september 2014

In dit nummer: Trustsector poortwachter Nederlandse financiële sector; Misverstanden over toetsingen; Nieuwe wetgeving dwingt tot aanpassing procedurehandboeken; Kosten toezicht.

Trustsector poortwachter Nederlandse financiële sector

De trustsector speelt als poortwachter een essentiële rol bij het bewaken van de integriteit van de Nederlandse financiële sector. Femke de Vries, die binnen DNB verantwoordelijk is voor het toezicht op de trustsector, licht toe hoe belangrijk het is dat de sector zich bewust is van deze maatschappelijke taak. Lees meer

Femke de Vries

Misverstanden over toetsingen

De betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en commissarissen zijn cruciaal voor een gezonde financiële sector. Daarom toetst DNB alle beleidsbepalers op deze punten. Duidelijkheid en transparantie over dit toetsingsproces voorkomt misverstanden. Het is jammer als door misverstanden goede kandidaten wegblijven. Hieronder de meest voorkomende misverstanden. Lees meer

Nieuwe wetgeving dwingt tot aanpassing procedurehandboeken

Door de nieuwe Rib Wtt 2014 moeten de bedrijfsvoering inclusief procedurehandboeken worden aangepast. Trustkantoren worden opgeroepen de melding van haar wijzigingen te doen bij DNB. Lees meer

Compliance Corner

Kosten toezicht

Eind mei zijn de toezichttarieven 2014 door de Ministers van Financiën en Sociale zaken en werkgelegenheid vastgesteld. Voor de categorie Trustkantoren betekent dit dat de schijftarieven met circa 25% zijn verhoogd. Deze stijging houdt verband met een intensivering van het toezicht. Lees meer