Evaluatie indiening ISI rapportage

Nieuwsbericht
Datum 2 mei 2019

Vanaf 2019 jaar geldt een nieuwe inlogmethode voor de indiening van de ISI rapportages.

EHerkenning

Voor de nieuwe inlogmethode is eHerkenning nodig, met een machtiging voor het rapportageportaal Digitaal Loket Rapportages (DLR). Met het gebruik van eHerkenning sluit DNB aan op de Nederlandse standaard voor authenticatie en machtiging.

De uiterste indieningsdatum voor de ISI rapportage was 28 februari 2019. De meeste vergunninghoudende trustkantoren hebben tijdig eHerkenning aangevraagd, waardoor de ISI-rapportage tijdig kon worden ingediend. Het proces van indienen verliep in de meeste gevallen soepel en leverde slechts in een enkel geval vragen op. In een aantal gevallen is ten onrechte verondersteld dat één eHerkenning gebruikt mocht worden voor de indiening van de ISI rapportages van meerdere vergunninghoudende trustkantoren behorende tot eenzelfde groep. Ook daarover bestaat bij de betrokken kantoren nu voldoende duidelijkheid. 

> Terug naar de Nieuwsbrief