Rondetafel fiscale integriteitsrisico’s

Nieuwsbericht
Datum 2 mei 2019

Om de mening van trustkantoren te horen over de Good practices Fiscale Integriteitsrisico’s, organiseerde DNB op 20 maart een rondetafelbijeenkomst waaraan vertegenwoordigers van een aantal belangstellende trustkantoren deelnamen.

SSM

Op 7 februari publiceerde DNB de consultatieversie van deze Good practices Fiscale Integriteitrisico’s voor trustkantoren. De trustsector kon tot 1 april schriftelijk reageren op deze consultatie. In aanvulling daarop organiseerde DNB de rondetafelbijeenkomst waarin de sector ook mondeling haar input kon geven.

Tijdens dit gesprek gaven de trustkantoren aan dat de Good Practice een tool is waar ze lang op hebben gewacht. Ze zijn blij met de handvatten die hiermee geboden worden. De waardevolle observaties en suggesties die tijdens de bijeenkomst zijn gedaan, worden in de finale versie van de Good Practices verwerkt. Tijdens het gesprek is stilgestaan bij het feit dat het onderscheid tussen belastingoptimalisatie en agressieve belastingplanning lastig blijft en expertise nodig is om dit voldoende te kunnen beoordelen. De Good Practices zijn bedoeld hierbij te helpen, hoewel de verantwoordelijkheid voor analyse en conclusie uiteraard bij de trustkantoren zelf ligt. Ook in 2019 zal DNB met de sector in gesprek blijven over het beheersen van fiscale integriteitsrisico’s. Meer informatie.

> Terug naar de Nieuwsbrief