Uw organisatiegegevens in het Digitaal Loket Toezicht

Nieuwsbericht
Datum 17 april 2020

Binnenkort komt er voor trustkantoren in het Digitaal Loket Toezicht (DLT) een tweede dienst bij genaamd “Toezicht organisatiegegevens”.

DNB gebruikt deze dienst om inzicht te verkrijgen en te geven in de gegevens van uw trustkantoor zoals adresgegevens, gegevens over getoetste personen en de behandelaars bij DNB. Wij vragen u deze gegevens te controleren op volledigheid en juistheid. Een deel van de gegevens dient u waar nodig zelf te wijzigen of aan te vullen. De rest van de gegevens kunt u door DNB laten wijzigingen of aanvullen middels de beschikbare feedback functie.

Wat moet u doen? Aanvraag uitbreiding diensten in eHerkenning

De dienst “Toezicht organisatiegegevens” komt naar verwachting medio juni 2020 beschikbaar voor trustkantoren. Over de definitieve datum van aansluiting van deze dienst wordt u nog nader bericht. Voor het gebruik van deze dienst in DLT moet u per vergunninghoudend trustkantoor, door middel van eHerkenning, één of meerdere gebruikers machtigen tot de dienst “Toezicht organisatiegegevens”. Deze uitbreiding kunt u bij uw eHerkenning-provider aanvragen. Wij adviseren u om dit op korte termijn te doen gezien de tijd die de aanvraag van de uitbreiding in beslag kan nemen.

Meer informatie over het DLT

Meer informatie over het DLT en de hiervoor benodigde eHerkenning kunt u hier vinden. Voor technische vragen over het DLT kunt u contact opnemen met de Servicedesk van DNB via ict-servicedesk@dnb.nl of 020 524 6111.

> Terug naar de Nieuwsbrief