Wijzigingen beleidsregel geschiktheid

Nieuwsbericht
Datum 17 april 2020

De Beleidsregel geschiktheid 2012 (Beleidsregel) is gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. De gewijzigde Beleidsregel is per 15 januari in werking getreden.

De wijziging van de Beleidsregel betreft geen volledige herziening en verandert niet het bestaande toetsingsbeleid van DNB en AFM. De wijziging verandert evenmin de reikwijdte of de doelgroep van het toetsingsbeleid anders dan dat deze volgt uit de wetgeving. In de sectorale nieuwsbrieven van juni 2019 staan de belangrijkste wijzigingen vermeld.

Consultatie 

Marktpartijen hebben de gelegenheid gehad om tussen 26 juni en 1 september 2019 te reageren op de voorgenomen wijzigingen. In onderstaand feedback statement zijn de kernpunten uit de ontvangen reacties puntsgewijs weergegeven alsmede een reactie van DNB en AFM hierop. De wijzigingen van de Beleidsregel staan genoemd in onderstaand Wijzigingsbesluit van 12 december 2019. De gewijzigde Beleidsregel is op 14 januari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en een dag na publicatie in werking getreden. De gewijzigde Beleidsregel is tevens in te zien via www.wetten.nl.

Doel Beleidsregel

De Beleidsregel verduidelijkt wat de toezichthouder verstaat onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. De Beleidsregel verschaft daarnaast duidelijkheid over wanneer beleidsbepalers getoetst moeten of kunnen worden en welke informatie en antecedenten de toezichthouder hierbij meeweegt.

Documenten

Via onderstaande links kunt u de verschillende documenten downloaden.

Meer informatie

Meer informatie over toetsingen en geschiktheidseisen vindt u via Open Boek Toezicht. U kunt voor vragen en opmerkingen tevens terecht bij het Expertisecentrum Toetsingen via toetsing.expertisecentrum@dnb.nl.

> Terug naar de Nieuwsbrief