Nieuwsbrief Trustkantoren april 2020

Nieuwsbericht
Datum 17 april 2020
In dit nummer: Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid voor trustkantoren; Uw organisatiegegevens in het Digitaal Loket Toezicht; Verder uitstel indientermijn ISI vragenlijst 2020; Wijzigingen beleidsregel geschiktheid 

Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid voor trustkantoren

DNB heeft de Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid voor trustkantoren gepubliceerd. Lees meer

Bankgebouw

Uw organisatiegegevens in het Digitaal Loket Toezicht

Binnenkort komt er voor trustkantoren in het Digitaal Loket Toezicht (DLT) een tweede dienst bij genaamd “Toezicht organisatiegegevens”. Lees meer

Verder uitstel indientermijn ISI vragenlijst 2020

Sinds 31 maart kunnen trustkantoren de jaarlijkse Instelling Specifieke Informatie vragenlijst (ISI vragenlijst) en de daarbij horende bestuursverklaring insturen via het Digitaal Loket Rapportages. Lees meer

Geschiktheidstoets

Wijzigingen beleidsregel geschiktheid

De Beleidsregel geschiktheid 2012 (Beleidsregel) is gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. De gewijzigde Beleidsregel is per 15 januari in werking getreden. Lees meer