Nieuwsbrief Trustkantoren augustus 2019

Nieuwsbericht
Datum 11 september 2019

In dit nummer: SIRA; Compliance rapportages; Guidance FATF; Sanctie bericht; Uitkomsten thema fiscaal; Methoden om klimaatgerelateerde risico’s te beoordelen

Betere SIRA met concrete scenario’s

DNB vraagt blijvende aandacht voor de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA). Trustkantoren kunnen op meerdere terreinen een verbeterslag maken. Lees meer

Compliancefunctie minder effectief door ontbrekende of onvolledige rapportages

Uit onderzoeken van DNB blijkt dat de compliancerapportages tekortschieten of zelfs ontbreken. Dit doet afbreuk aan de effectiviteit van de compliancefunctie. Lees meer

Compliance

Nieuwe FATF-guidance voor risico’s witwassen en terrorismefinanciering

In juni 2019 heeft de FATF de Guidance for a Risk-based Approach Trust and Company Service Providers gepubliceerd. Deze guidance is speciaal bedoeld voor trustkantoren. De FATF-guidance biedt trustkantoren handvatten voor de analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering en de opzet van een effectief beheersingskader. Lees meer

Nieuwsbericht Sancties

Benieuwd naar het Nieuwsbericht Sancties van DNB? Meldt u aan en u ontvangt het elke maand. Lees meer

Sanctie wet Wetboek

Resultaten onderzoek Fiscale integriteitrisico’s

Uit DNB-onderzoek blijkt dat trustkantoren steeds meer aandacht schenken aan fiscale integriteitrisico’s. Maar ze moeten nog de nodige stappen zetten.

Lees meer

Methoden om klimaatgerelateerde risico’s te beoordelen

Op 23 juli publiceerde het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS) een overzicht van het academische werk dat is gedaan om de impact van klimaatverandering op de economie en het financiële systeem te modelleren. Lees meer

NGFS