Bestuurders, ken uw wet!

Nieuwsbericht
Datum 15 december 2014

Tijdens de toetsingen op geschiktheid bleek dat bij de beoogde nieuwe bestuurders van een trustkantoor de nodige juridische en/of inhoudelijke kennis vaak ontbreekt. DNB roept aankomende en ook zittende bestuurders daarom op om hun kennis bij te spijkeren.

AnneMarie Smit en Juliëtte van Doorn

‘Wij maken ons hier zorgen over’, vertelt AnneMarie Smit, afdelingshoofd van het Expertise Centrum Toetsingen. ‘De nieuwe Rib (Regeling Integere Bedrijfsvoering) gaat per 1 januari 2015 in. Wij verwachten dat bestuurders van de trustkantoren de hoofdlijnen van deze regeling kennen. Maar ook dat zij weten wat de veranderingen zijn en hoe zij die gaan vertalen naar de dagelijkse werkzaamheden. Helaas is gebleken dat lang niet alle beoogde nieuwe bestuurders binnen de sector hier goed van op de hoogte zijn.’ 

Poortwachter 
DNB vindt het erg belangrijk dat bestuurders beschikken over adequate kennis van wet- en regelgeving. ‘Trustkantoren hebben een wettelijke taak als poortwachter’, stelt Juliëtte van Doorn, afdelingshoofd van het Expertise Centrum Integriteitsstrategie. ‘Zij bepalen welke internationale klanten worden toegelaten in ons financiële stelsel. Daarom hechten wij er zo veel waarde aan dat de beleidsbepalende personen weten welke wettelijke eisen zij in acht moeten nemen. Zij moeten op de hoogte zijn van relevante wetgeving, zoals de Rib, Wet toezicht trustkantoren (Wtt), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet. Deze wetten vormen de fundering voor de wijze waarop trustkantoren hun bedrijfsvoering inrichten en vermelden welke minimumvereisten gelden voor het onderzoek naar de cliënt. Zonder deze kennis kan een beoogd bestuurder van een trustkantoor de poortwachtersfunctie niet naar behoren uitvoeren. Deze kandidaat is dan niet geschikt.’

Kennis opfrissen
Het doornemen van de hierboven genoemde wetten en het doorgronden van de achterliggende gedachtes hoeft niet veel tijd te kosten. Van Doorn merkt op: ‘Deze wetten zijn allemaal betrekkelijk compact en leesbaar en wij raden aan om vooral ook de toelichting te lezen en de door DNB gepubliceerde guidance en Q&A’s.’ Het advies naar bestuurders en bestuurders in spé is dan ook om hun kennis over de relevante wetten regelmatig op te frissen. Alleen dan kun je als bestuurder zorgen dat jouw kantoor aan de wet voldoet. ‘Dit element komt dan ook zeker aan bod tijdens de geschiktheidstoets’, aldus Smit.
 

> Terug naar de Nieuwsbrief