DNB onderzoekt buitenlandse branches trustkantoren

Nieuwsbericht
Datum 15 december 2014

DNB onderzoekt of trustkantoren de integriteitsrisico’s verbonden aan branches beheersen en daarmee voldoen aan de wettelijke verplichtingen hiertoe.

Buitenlandse branches

Voor dit onderzoek naar de dienstverlening van trustkantoren aan branches van doelvennootschappen selecteerde DNB een aantal trustkantoren. Het onderzoek is medio november van start gegaan en duurt naar verwachting enkele maanden. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de eerdere ervaringen uit het uitvoerend toezicht. Daarbij is geconstateerd dat trustkantoren onvoldoende kennis hebben van de activiteiten van buitenlandse (operationele) branches van hun doelvennootschappen. Ook hebben zij niet in beeld welke integriteitsrisico's verbonden zijn aan deze structuren.   

Buitenlandse branches
Trustkantoren verlenen diensten aan doelvennootschappen. Deze vennootschappen kunnen een deel van hun activiteiten in het buitenland uitvoeren via branches. Op de branches zijn de verplichtingen vanuit de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) onverkort van toepassing. DNB stelt zich hierbij nadrukkelijk de vraag of de inherent hoge risico's verbonden aan dergelijke structuren in de praktijk op een adequate manier kunnen worden gemitigeerd.

> Terug naar de Nieuwsbrief