Nieuwsbrief Trustkantoren december 2014

Nieuwsbericht
Datum 15 december 2014

In dit nummer: Hoog-risicoklanten onvoldoende bekend, Forse stijging meldingen van ongebruikelijke transacties, Bestuurders, ken uw wet!, DNB start onderzoek naar Sanctiewet, Guidance nieuwe Regeling Integere Bedrijfsvoering gepubliceerd, DNB onderzoekt buitenlandse branches trustkantoren, FATF-waarschuwingslijsten.

Hoog-risicoklanten onvoldoende bekend

De kennis en risicoanalyse van klanten uit hoog-risicolanden schiet tekort. Trustkantoren accepteren daarmee het risico misbruikt te worden voor het witwassen van corrupt geld. DNB treft daarom maatregelen. Lees meer

Witwassen

Forse stijging meldingen van ongebruikelijke transacties

Trustkantoren melden meer ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Ook de kwaliteit van de meldingen wordt steeds beter. Lees meer

Bestuurders, ken uw wet!

Tijdens de toetsingen op geschiktheid bleek dat bij de beoogde nieuwe bestuurders van een trustkantoor de nodige juridische en/of inhoudelijke kennis vaak ontbreekt. DNB roept aankomende en ook zittende bestuurders daarom op om hun kennis bij te spijkeren. Lees meer

AnneMarie Smit en Juliëtte van Doorn

DNB start onderzoek naar Sanctiewet

DNB onderzoekt hoe financiële instellingen en trustkantoren de sanctiemaatregelen toepassen. Lees meer

Sancties

Guidance nieuwe Regeling Integere Bedrijfsvoering gepubliceerd

DNB heeft nadere guidance in de vorm van Q&A’s opgesteld voor trustkantoren om hen op gang te helpen bij het implementeren van de nieuwe vereisten integere bedrijfsvoering. Lees meer

Integere bedrijfsvoering

DNB onderzoekt buitenlandse branches trustkantoren

DNB onderzoekt of trustkantoren de integriteitsrisico’s verbonden aan branches beheersen en daarmee voldoen aan de wettelijke verplichtingen hiertoe. Lees meer

Buitenlandse branches

FATF-waarschuwingslijsten

In oktober publiceerde de Financial Action Task Force (FTAF) geactualiseerde waarschuwingslijsten. DNB verwacht dat instellingen de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen. Lees meer

Toekomstgericht