Nieuwsbrief Trustkantoren december 2019

Nieuwsbericht
Datum 17 december 2019

In dit nummer: Toestemming vragen bij een voorgenomen wijziging; Herziening ISI vragenlijst; Publicatie Factsheet Wtt 2018; Positieve beschikkingen en informatieverzoeken toetsingen voortaan digitaal; Tijdelijke huisvesting DNB aan de Spaklerweg. 

Toestemming vragen bij een voorgenomen wijziging

Op grond van de Wtt 2018 is een trustkantoor verplicht om toestemming aan DNB te vragen voor voorgenomen wijzigingen van de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de groep waartoe het trustkantoor behoort. Trustkantoren vragen die toestemming echter niet altijd (tijdig). Ook komt het voor dat trustkantoren bij hun melding niet direct de juiste informatie geven.

Lees meer

Hand met potlood

Herziening ISI vragenlijst

De ISI-vragenlijst die u ieder jaar van DNB krijgt, wordt momenteel herzien.

Lees meer

Publicatie Factsheet Wtt 2018

Op 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) in werking getreden. DNB heeft de Factsheet Wtt 2018 op 7 oktober 2019 gepubliceerd op Open Boek Toezicht, waarin veel gestelde vragen ten aanzien van de nieuwe wet worden besproken.

Lees meer

Positieve beschikkingen en informatieverzoeken toetsingen voortaan digitaal

Positieve beschikkingen en informatieverzoeken over toetsingsaanvragen en bevestigingen van herbenoemingen worden per 1 januari 2020 alleen via het digitaal loket toezicht (DLT) en alleen aan de instelling gestuurd.

Lees meer

E-mail

Tijdelijke huisvesting DNB aan de Spaklerweg

DNB gaat tijdelijk verhuizen. Het hoofdkantoor aan het Frederiksplein wordt verbouwd tot een open, duurzaam en toegankelijk pand.

Lees meer

Toorop