Herziening ISI vragenlijst

Nieuwsbericht
Datum 17 december 2019

De ISI-vragenlijst die u ieder jaar van DNB krijgt, wordt momenteel herzien.

Om na te gaan of de nieuwe ISI-vragenlijst voldoende duidelijk is, organiseert DNB op woensdag 8 januari 2020 van 10:00 – 12:00 uur een rondetafelbijeenkomst waar enkele belangstellende trustkantoren aan kunnen deelnemen.

Trustkantoren kunnen zich tot uiterlijk 24 december 2019 aanmelden via infotrust@dnb.nlwaarbij er per trustkantoor één bestuurder kan worden aangemeld. Er is een beperkt aantal plaatsen. U ontvangt tijdig bericht wanneer uw kantoor wordt uitgenodigd om deel te nemen. Vóór de bijeenkomst ontvangt u dan de concept ISI-vragenlijst op het e-mailadres waarmee de aanmelding is gedaan.

De verwachting is dat de uitvraag over het kalenderjaar 2019 in februari of maart 2020 zal plaatsvinden.

> Terug naar de Nieuwsbrief