Publicatie Factsheet Wtt 2018

Nieuwsbericht
Datum 17 december 2019

Op 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) in werking getreden. DNB heeft de Factsheet Wtt 2018 op 7 oktober 2019 gepubliceerd op Open Boek Toezicht, waarin veel gestelde vragen ten aanzien van de nieuwe wet worden besproken.

Factsheet naast Leidraad Wwft en Sw

De factsheet Wtt 2018 bestaat naast de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en Sanctiewet (hierna: Leidraad Wwft en Sw). In de oude versie van de Leidraad Wwft en Sw werden naast de Wwft en de Sw ook onderdelen van de oude Wtt besproken (een deel van de bepalingen van de Wwft is ook van toepassing op trustkantoren). Met de komst van de Wtt 2018 is de behoefte om deze wet apart te bespreken groter geworden.

Factsheet is geen statisch document


De factsheet Wtt 2018 is geen statisch document. Indien blijkt dat er meer gemeenschappelijke vragen bestaan vanuit de sector, wordt deze aangevuld.

> Terug naar de Nieuwsbrief