Positieve beschikkingen en informatieverzoeken toetsingen voortaan digitaal

Nieuwsbericht
Datum 17 december 2019

Positieve beschikkingen en informatieverzoeken over toetsingsaanvragen en bevestigingen van herbenoemingen worden per 1 januari 2020 alleen via het digitaal loket toezicht (DLT) en alleen aan de instelling gestuurd.

E-mail

In de genoemde gevallen worden de beschikkingen aan de instelling verstuurd via het DLT, waarbij de instelling wordt verzocht om een kopie van de beschikking aan de kandidaat te sturen. DNB blijft overigens de kandidaten voorafgaand aan de verzending van de beschikkingen telefonisch informeren over de uitkomst van de toetsing.

Als DNB voornemens is niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming, dan stuurt DNB een voorlopige of definitieve beschikking nog steeds per (aangetekende) post aan zowel de instelling áls de kandidaat.

Informatieverzoeken

Ook zullen informatieverzoeken over ingediende toetsingen en bevestigingen van herbenoemingen voortaan via het DLT aan de instelling worden verstuurd. Dit gebeurt nu nog per e-mail. Bij een informatieverzoek kan de opgevraagde informatie ook weer via het DLT bij DNB worden ingediend.

Zodra een informatieverzoek, beschikking of bevestiging van een herbenoeming is verstuurd, ontvangt de geautoriseerde contactpersoon van de instelling een e-mail dat er een bericht in het DLT klaar staat. Het informatieverzoek, de beschikking of de bevestiging van herbenoeming is dan in het DLT zichtbaar in het betreffende zaakdossier bij ‘mijn aanvragen/meldingen’ onder respectievelijk het kopje ‘Verzoeken’ of ‘Berichten’.

Vragen?

Voor technische vragen over het DLT kunt u terecht bij het DLT-team via DLT@dnb.nl. Voor alle overige vragen kunt u terecht bij het Expertisecentrum toetsingen via toetsing.expertisecentrum@dnb.nl.

DNB verwacht met deze stap de communicatie tussen instelling en DNB over toetsingen te vergemakkelijken. DNB geeft hierbij gehoor aan de wens van instellingen om opgevraagde informatie via het DLT aan te kunnen leveren en ook via het DLT terugkoppeling over de uitkomst van de toetsing te ontvangen.

> Terug naar de Nieuwsbrief