Handhaving artikel 11 Wtt

Nieuwsbericht
Datum 11 juli 2019

DNB handhaaft op de eis dat vergunninghoudende trustkantoren over tenminste twee dagelijks beleidsbepalers beschikken.

Artikel 11 van de Wtt 2018 bepaalt dat vergunninghoudende trustkantoren tenminste twee dagelijks beleidsbepalers hebben. Voor deze beleidsbepalers geldt dat zij geschikt zijn en dat hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat (artikel 10 Wtt 2018). DNB heeft trustkantoren waarbij uit het systeem van DNB is gebleken dat zij nog niet voldoen aan deze eis van artikel 11 Wtt 2018, uitdrukkelijk gewezen op deze verplichting. Indien DNB constateert dat een vergunninghoudend trustkantoor nog steeds in overtreding is van artikel 11 Wtt 2018, zal zij handhavend optreden.

> Terug naar de Nieuwsbrief