Nieuwsbrief Trustkantoren juli 2019

Nieuwsbericht
Datum 11 juli 2019

In dit nummer: Consultatie beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid; Handhaving artikel 11 Wtt; Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid; Risico’s financiële stabiliteit nemen toe.

Consultatie beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid

DNB biedt de conceptbeleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid aan ter consultatie. U kunt tot 18 augustus reageren. Lees meer

Hand met potlood

Handhaving artikel 11 Wtt

DNB handhaaft op de eis dat vergunninghoudende trustkantoren over tenminste twee dagelijks beleidsbepalers beschikken. Lees meer

Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid

DNB en de AFM consulteren de wijzigingen in de beleidsregel geschiktheid 2012. Wat verandert er voor uw sector? Lees meer

Kompas

Risico’s financiële stabiliteit nemen toe

Op 5 juni publiceerde DNB haar Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2019. In het OFS wordt gewaarschuwd dat de risico’s voor de financiële stabiliteit toenemen. Lees meer