Nieuwsbrief Trustkantoren juli 2017

Nieuwsbericht
Datum 12 juli 2017
In dit nummer: Aandacht voor fiscale risico’s; Goede dossiervorming essentieel; Ken-uw-klant-verplichting ook bij 'opgeknipte dienstverlening'; Meer meldingen ongebruikelijke transacties; Kosten toezicht; Kort nieuws.

Aandacht voor fiscale risico’s

DNB verwacht dat trustkantoren beschikken over een adequaat fiscaal risicobeleid gebaseerd op een systematische integriteitrisicoanalyse. Lees meer

Belastingplanning

Goede dossiervorming essentieel

Voor veel trustkantoren blijft het een uitdaging de cliëntacceptatiedossiers volledig op orde en up-to-date te houden. DNB biedt drie tips. Lees meer

Ken-uw-klant-verplichting ook bij 'opgeknipte dienstverlening'

Een trustkantoor dat slechts een onderdeel van een trustdienst verricht, moet volledig voldoen aan de wettelijke ken-uw-klant-verplichtingen. Lees meer

Klantanonimiteit

Meer meldingen ongebruikelijke transacties

FIU-Nederland ontving in 2016 aanzienlijk meer meldingen van ongebruikelijke transacties. Het aantal meldende kantoren steeg met ruim 65%. Lees meer

Kosten toezicht

De nieuwe tarieven voor de toezichtkosten voor trustkantoren zijn vastgesteld. De facturen worden binnenkort verstuurd. Lees meer

Financiering

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Concept good practices Integrity risk appetite; Aanvragen via Digitaal Loket Toezicht; Wijziging boetecategorie sanctiewet; Update FATF; Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Lees meer