Naleving Sanctiewet trustkantoren moet beter

Nieuwsbericht
Datum 23 maart 2015

DNB stelt dat de trustsector de nodige stappen moet zetten om de naleving van de Sanctiewet 1977 te waarborgen. Er zijn verschillende verbeterpunten.

De resultaten van een onderzoek bij 38 banken, verzekeraars en trustkantoren naar de naleving van de Sanctiewet 1977 waren voor DNB aanleiding tot vervolgonderzoek bij zes instellingen, waaronder een aantal trustkantoren. Hierbij is vooral gekeken naar de naleving van de sanctieverordeningen die de Europese Unie (EU) in 2014 vaststelde vanwege de situatie in Oekraïne.

Wisselend beeld
Uit dit onderzoek komt een wisselend beeld naar voren. Sommige trustkantoren zijn op de hoogte van de sanctiemaatregelen en screenen daarop. Ook hebben deze trustkantoren hun Russische en Oekraïense relaties duidelijk in kaart gebracht en onderzoeken ze gericht of de sanctiemaatregelen op hun cliëntenportefeuille van toepassing zijn. Daarentegen schiet bij enkele andere trustkantoren de kennis en naleving van de sanctieregelgeving tekort.

Verbeterpunten
DNB stelt dat de trustsector de nodige stappen moet zetten om de naleving van de Sanctiewet 1977 te waarborgen. De toezichthouder ziet de volgende verbeterpunten:

  • Goederen
    Verschillende onderzochte trustkantoren onderzoeken uitsluitend of de relatie voorkomt op gepubliceerde lijsten van gesanctioneerde personen en vennootschappen. Deze trustkantoren controleren onvoldoende of er sprake is van embargogoederen bij de activiteiten van de relaties.
  • Eigen verantwoordelijkheid
    Sommige trustkantoren schuiven de verantwoordelijkheid voor de naleving van de Sanctiewet 1977 door naar andere professionele partijen, zoals banken die cliënten aanbrengen en transacties uitvoeren. Een deel van de trustsector loopt zodoende aanzienlijke risico’s om de Sanctiewet 1977 te overtreden.
  • Feitelijke kennis en naleving
    De bewustwording en de concrete naleving van sancties zijn in een deel van de sector nog onvoldoende. Aangezien de risico’s hoog zijn en complexe structuren worden gefaciliteerd, is het zaak om de feitelijke kennis en naleving van maatregelen te versterken.

> Terug naar de Nieuwsbrief