DNB start themaonderzoek integriteitsrisicoanalyse

Nieuwsbericht
Datum 23 maart 2015

Met nieuw onderzoek wil DNB het risicogebaseerde integriteitstoezicht beter invullen.

Witwassen

Samen met de instellingen wil DNB werken aan een integere financiële sector in Nederland. Een van de initiatieven is een uitgebreid themaonderzoek in 2015 naar integriteitsrisicobeheersing.

Belang van risicoanalyse
Ieder trustkantoor moet in haar analyse aandacht schenken aan integriteitsrisico’s als witwassen, terrorismefinanciering, sancties, corruptie, belangenverstrengeling, fraude en fiscaliteit. Door een adequate analyse van deze integriteitsrisico’s is een trustkantoor in staat om gericht integriteitsbeleid op te stellen en passende maatregelen en procedures in te voeren om deze risico’s te beheersen. Belangrijk is de risicoanalyse geregeld te actualiseren en te bepalen aan welke diensten, producten en markten integriteitsrisico’s zijn verbonden.

Onderzoek
DNB doet onderzoek naar de integriteitsrisicoanalyses van financiële instellingen uit de verschillende sectoren. Per sector is een groot aantal instellingen gevraagd hun risicoanalyse naar DNB te sturen. Vervolgens gaat DNB beoordelen of en hoe instellingen voldoen aan de verplichting om een integriteitsrisicoanalyse te maken. Daarnaast gaat de toezichthouder met verschillende instellingen in gesprek over het proces van het opstellen van de analyse tot de verwerking van de resultaten in het integriteitsbeleid.

Verwachting
Op basis van de onderzoeksbevindingen beoordeelt DNB of additionele maatregelen nodig zijn. DNB gaat de resultaten bekendmaken, bijvoorbeeld in de vorm van best practices. DNB verwacht van iedere financiële instelling een gedegen integriteitsrisicoanalyse en een aantoonbare vertaling hiervan in het integriteitsbeleid. 

> Terug naar de Nieuwsbrief