Cijfers en trends in de trustsector

Nieuwsbericht
Datum 18 maart 2015

De trustsector verleent diensten aan 305 Russische politiek prominente personen (PEP’s). Deze klanten vereisen de hoogste alertheid bij trustkantoren vanwege de verhoogde witwasrisico’s.

Dit aantal blijkt uit de jaarlijkse Instelling Specifieke Informatie (ISI-)rapportage voor trustkantoren. Het grote aantal Russische PEP’s betekent dat de trustsector een belangrijke rol speelt bij de concrete uitvoering van de sanctiemaatregelen inzake Rusland en Oekraïne. Daarom moeten de trustkantoren actief hun portefeuille screenen op gesanctioneerde partijen, goederen en regio’s. Verder vraagt DNB aan de trustsector om alert te zijn op transacties die kunnen duiden op het omzeilen van sancties. Overigens verlenen Nederlandse trustkantoren ook relatief veel diensten aan PEP’s uit andere hoogrisicolanden, zoals Kazachstan en Oekraïne.

Aantallen PEP’s per hoogrisicoland

Land

Aantal PEP's

Rusland

305

Kazachstan

94

Mexico

86

Oekraïne

54

India

38

Spanje

35

China

21

Brazilië

20

Turkije

18

Italië

16

Indonesië

6

Centraal Afrikaanse Republiek

2

Venezuela

2

Cambodja

1

Strengere wet- en regelgeving
Een van de trends die trustkantoren het meest melden in de ISI-rapportage is de steeds strengere wet- en regelgeving. Dat legt druk op de inrichting van de bedrijfsvoering van (kleine) trustkantoren en gaat volgens hen veelal gepaard met hoge kosten. Hierbij wordt vaak de invoering van de Rib Wtt 2014 per 1 januari 2015 genoemd. DNB en de wetgever zijn van mening dat strengere wet- en regelgeving noodzakelijk is voor de trustkantoren om integriteitsrisico’s het hoofd te kunnen bieden. Onder meer de invoering van een verplichte auditfunctie acht DNB noodzakelijk voor een goede interne controle. Deze auditverplichting geldt overigens al vele jaren voor andere sectoren, waaronder de geldtransactiekantoren.

Minder cv’s
Een andere trend is dat de trustkantoren minder diensten verlenen aan commanditaire vennootschappen (cv’s). Dat aantal is met bijna een derde afgenomen van 1.770 in 2013 tot 1.178 in 2014. Kennelijk achten de trustkantoren de risico’s op witwassen en belastingontduiking via cv’s inmiddels ook te groot om hier diensten aan te verlenen. DNB ziet hierin een positieve reactie van de trustsector op het toezicht van DNB. DNB heeft de trustkantoren in 2013/2014 namelijk herhaaldelijk alert gemaakt op de hoge witwasrisico’s bij deze klanten. Dit deed ze via een themaonderzoek, seminars en nieuwsbrieven.

> Terug naar de Nieuwsbrief