FATF-waarschuwingslijsten: update februari

Nieuwsbericht
Datum 23 maart 2015

In februari publiceerde de Financial Action Task Force geactualiseerde waarschuwingslijsten. DNB verwacht dat instellingen de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen.

Logo FATF

De Financial Action Task Force (FATF) richt zich op de internationale bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF publiceert in februari, juni en oktober waarschuwingslijsten met landen die tekortkomingen hebben in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-systeem). Instellingen dienen maatregelen te treffen ten aanzien van deze landen. 

Belangrijkste wijzigingen februari 2015
Landen die door de FATF worden genoemd zijn:

  • Iran en Noord-Korea: verscherpte maatregelen
  • Algerije, Ecuador en Myanmar: verhoogd risico
  • Afghanistan, Angola, Guyana, Indonesië, Irak, Jemen, Laos, Oeganda, Panama, Papua Nieuw-Guinea, Soedan en Syrië als l anden die kampen met ernstige tekortkomingen maar wél maatregelen treffen.

Albanië, Cambodja, Koeweit, Namibië, Nicaragua, Pakistan en Zimbabwe hebben voldoende voortgang geboekt en zijn afgevoerd van de lijsten van de FATF.

Meer informatie
Klik op onderstaande links voor een update van de landen die tekortkomingen laten zien in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij in het kader van de te nemen AML/CFT-maatregelen deze informatie in acht nemen.

> Terug naar de Nieuwsbrief