Cloud computing: de regels

Nieuwsbericht
Datum 23 maart 2015

Bij cloud computing is het van belang dat het outsourcen in de cloud vooraf aan DNB wordt gemeld.

Cloud computing

Financiële instellingen zijn zich in toenemende mate aan het oriënteren op het gebruik van cloud computing. Als initiatiefnemer in Europa zorgde DNB in 2012 ervoor dat het voor financiële instellingen wettelijk mogelijk is om te outsourcen in de cloud. Daarna heeft een aantal cloudleveranciers toegezegd de financiële instellingen, die gebruik gaan maken van hun diensten, contracten voor te leggen waarin het onderzoeksrecht van DNB (right to examine) is opgenomen. 

Eisen
In 2015 ziet DNB het gebruik van cloud computing toenemen. Bij deze oriëntatie moet u de toezichtregels in acht nemen . Uw trustkantoor moet het gebruik van cloud computing vooraf melden aan DNB. Ook moet uw trustkantoor hiervoor een risicoanalyse opstellen. Tegelijkertijd is het zaak te voldoen aan de eisen van de Wtt, Rib en Wwft. Denk bijvoorbeeld aan het right to examine van DNB.

Informatie, meldingen en vragen
De circulaire cloud computing vindt u in Open Boek Toezicht. Voor het melden van cloud computing en/of andere vragen, mailt u naar infotrust@dnb.nl.

> Terug naar de Nieuwsbrief.