Uw PHB recent aangepast? Geef het door!

Nieuwsbericht
Datum 23 maart 2015

Trustkantoren moeten zo snel mogelijk aan DNB melden dat hun procedurehandboeken zijn gewijzigd.

Door de invoering van de Rib Wtt 2014 per 1 januari 2015 hebben trustkantoren hun bedrijfsvoering inclusief procedurehandboeken moeten aanpassen. In de Nieuwsbrief Trustkantoren van september 2014 riep DNB trustkantoren op melding te doen van hun gewijzigde procedurehandboeken bij DNB. Echter, DNB heeft nog niet van alle trustkantoren een melding ontvangen. Trustkantoren die dit nog niet hebben gedaan, moeten dit zo snel als mogelijk alsnog aan DNB doorgeven .

Meldprocedure
De melding dat het procedurehandboek is gewijzigd, kan worden gemaild naar infotrust@dnb.nl. Het volstaat te melden dat de wijziging heeft plaatsgevonden en dat de bedrijfsvoering en het procedurehandboek zodoende voldoet. Het gewijzigde procedurehandboek hoeft dus niet te worden meegestuurd. DNB verzoekt steekproefsgewijs wel om toezending.

> Terug naar de Nieuwsbrief