Nieuwsbrief Trustkantoren maart 2015

Nieuwsbericht
Datum 23 maart 2015

In dit nummer: Slechte beheersing risico’s buitenlandse branches, Naleving Sanctiewet trustkantoren moet beter, DNB start thema-onderzoek integriteitsrisicoanalyse, Cijfers en trends in de trustsector, FATF-waarschuwingslijsten: update februari, Toezichtthema’s 2015, Cloud computing: de regels, Uw PHB recent aangepast? Geef het door!

Slechte beheersing risico’s buitenlandse branches

Uit onderzoek van DNB bij zes trustkantoren die doelvennootschappen met buitenlandse branches bedienen, blijkt opnieuw dat de integriteitsrisico’s verbonden aan dergelijke buitenlandse branches zeer groot zijn. Trustkantoren beheersen deze risico’s zo slecht dat de vraag opdoemt of de sector deze dienst überhaupt nog wel zou moeten verrichten. Lees meer

Onderzoek

Naleving Sanctiewet trustkantoren moet beter

DNB stelt dat de trustsector de nodige stappen moet zetten om de naleving van de Sanctiewet 1977 te waarborgen. Er zijn verschillende verbeterpunten. Lees meer

DNB start themaonderzoek integriteitsrisicoanalyse

Met nieuw onderzoek wil DNB het risicogebaseerde integriteitstoezicht beter invullen. Lees meer

Witwassen

Cijfers en trends in de trustsector

De trustsector verleent diensten aan 305 Russische politiek prominente personen (PEP’s). Deze klanten vereisen de hoogste alertheid bij trustkantoren vanwege de verhoogde witwasrisico’s. Lees meer

FATF-waarschuwingslijsten: update februari

In februari publiceerde de Financial Action Task Force geactualiseerde waarschuwingslijsten. DNB verwacht dat instellingen de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen. Lees meer

Logo FATF

Toezichtthema’s 2015

De trustsector speelt als poortwachter een essentiële rol bij het bewaken van de integriteit van de Nederlandse financiële sector. DNB voert in 2015 veel onderzoeken uit om een bijdrage te leveren aan de integriteit van de sector. Lees meer

Cloud computing: de regels

Bij cloud computing is het van belang dat het outsourcen in de cloud vooraf aan DNB wordt gemeld. Lees meer

Cloud computing

Uw PHB recent aangepast? Geef het door!

Trustkantoren moeten zo snel mogelijk aan DNB melden dat hun procedurehandboeken zijn gewijzigd. Lees meer