Informatiebijeenkomst over toetsingen

Nieuwsbericht
Datum 31 maart 2016

Op 9 juni organiseert DNB opnieuw een informatiebijeenkomst over toetsingen.

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor:

  • Medewerkers van onder toezicht staande instellingen die betrokken zijn of verantwoordelijk zijn voor de voorbereidende werkzaamheden voor de bestuurderstoetsingen.
  • Aspirant-bestuurders, commissarissen en andere beleidsbepalende medewerkers van financiële instellingen die onder toezicht van DNB staan.
  • Belangenbehartigers en andere externe betrokkenen die meer willen weten over de bestuurderstoetsingen door DNB (en de AFM).  

Tijdens de informatiebijeenkomst geven medewerkers van DNB een toelichting op het toetsingsproces en wat instellingen en te toetsen personen kunnen verwachten. Welke voorbereidingen zij moeten treffen, hoe een toetsingsgesprek in z’n werk gaat, welke processtappen er zijn, et cetera. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen.  

U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst via bijgevoegde link.

> Terug naar de Nieuwsbrief