Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 31 maart 2016

Hierin aandacht voor: Stakeholderonderzoek; FATF-waarschuwingslijsten: update februari; Position paper DNB over de Trustsector

1 Stakeholderonderzoek
DNB heeft in maart voor de derde keer het stakeholdersonderzoek uitgevoerd. Met de feedback van bestuurders van financiële instellingen wil DNB het toezicht versterken. Bestuurders van zo’n 1.000 financiële instellingen hebben een uitnodiging ontvangen om aan het onderzoek deel te nemen. De enquête is uitgevoerd onder leiding van professor Cees van Riel van de Erasmus Universiteit. Daarnaast voeren DNB-medewerkers verdiepende gesprekken met bestuurders van financiële instellingen en andere stakeholders. Het stakeholdersonderzoek biedt waardevolle input en DNB gaat met de bevindingen aan de slag om haar toezicht verder te versterken. De onderzoeksresultaten, conclusies en vervolgstappen publiceert DNB in de nieuwsbrieven.

 

2 FATF-waarschuwingslijsten: update februari
In februari publiceerde de Financial Action Task Force geactualiseerde waarschuwingslijsten. DNB verwacht dat instellingen de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen.  

De Financial Action Task Force (FATF) richt zich op de internationale bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF publiceert in februari, juni en oktober waarschuwingslijsten met landen die tekortkomingen hebben in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-systeem). Instellingen dienen maatregelen te treffen ten aanzien van deze landen.  

Belangrijkste wijzigingen februari 2015
Landen die door de FATF worden genoemd zijn:

  • Iran en Noord-Korea : verscherpte maatregelen
  • Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Guyana, Irak, Jemen, Laos, Myanmar, Oeganda, Papua Nieuw-Guinea, Syrië en Vanuatu als landen die kampen met ernstige tekortkomingen maar wél maatregelen treffen.
  • Algerije, Angola en Panama hebben voldoende voortgang geboekt en zijn verwijderd van de lijsten van de FATF.  

Meer informatie
Klik op onderstaande links voor een update van de landen die tekortkomingen laten zien in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij in het kader van de te nemen AML/CFT-maatregelen deze informatie in acht nemen.  

 

3 Position paper DNB over de Trustsector
Op 23 maart jl. sprak de Tweede Kamer over de stand van zaken in de trustsector. DNB was één van de sprekers bij deze hoorzitting van de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Voor deze hoorzitting heeft DNB haar visie verwoord in een position paper.

> Terug naar de Nieuwsbrief