Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 30 maart 2017

Hierin aandacht voor: Good practices transactiemonitoring definitief; FATF-waarschuwingslijsten, update oktober; Holland Quaestor publiceert auditrichtlijn

Good practices transactiemonitoring definitief
DNB heeft de good practices transactiemonitoring gepubliceerd op Open Boek Toezicht. Deze good practices zijn tot stand gekomen nadat in november in diverse rondetafelbijeenkomsten gesproken is over een conceptversie. Tijdens deze bijeenkomsten gaven vertegenwoordigers uit de sector veel suggesties en tips voor de aanscherping van de good practices en de versterking van de toezichtaanpak. De opmerkingen die zijn gemaakt, zijn hierin zoveel mogelijk verwerkt. DNB verwacht dat de trustkantoren waar mogelijk lessen trekken uit deze good practices en deze verwerken in hun bedrijfsvoering.  

 

FATF-waarschuwingslijsten: update oktober
In oktober publiceerde de Financial Action Task Force (FATF) geactualiseerde waarschuwingslijsten. DNB verwacht dat banken de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen. De FATF publiceert in februari, juni en oktober waarschuwingslijsten met landen die tekortkomingen hebben in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-systeem).   

Hier  vindt u een update  van de landen die tekortkomingen laten zien in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorisme financiering.   

 

Holland Quaestor publiceert auditrichtlijn
De branchevereniging Holland Quaestor (HQ) heeft eind maart een aangescherpte ‘audit richtlijn’ gepubliceerd. Deze aangescherpte richtlijn is in lijn met het beoordelingskader voor de auditfunctie dat DNB in januari 2017 heeft gepubliceerd in Open Boek Toezicht. De richtlijn is ook beschikbaar voor trustkantoren die geen lid zijn van HQ.

> Terug naar de Nieuwsbrief