Nieuwsbrief Trustkantoren maart 2017

Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2017
In dit nummer: Cijfers en trends in de trustsector; DNB en de AFM verbeteren proces van personentoetsingen; Digitaal loket voor toezichtformulieren komt beschikbaar; Kort nieuws

Cijfers en trends in de trustsector

De daling van het aantal trustkantoren zet door. Ook stijgt het aantal klanten waarvan afscheid wordt genomen vanwege complianceredenen. Lees meer

Cijfers

DNB en de AFM verbeteren proces van personentoetsingen

DNB en de AFM hebben afgelopen periode verschillende verbeteringen doorgevoerd in het proces van personentoetsingen. Lees meer

Digitaal loket voor toezichtformulieren komt beschikbaar

DNB stelt in hetĀ april het digitaal loket open voor vergunning- en vvgb-aanvragen en voor het indienen van formulieren voor toetsingen van bestuurders en commissarissen. Lees meer

Cijfers

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Good practices transactiemonitoring definitief; FATF-waarschuwingslijsten, update oktober; Holland Quaestor publiceert auditrichtlijn Lees meer