Cijfers en trends in de trustsector

Nieuwsbericht
Datum 30 maart 2017

De daling van het aantal trustkantoren zet door. Ook stijgt het aantal klanten waarvan afscheid wordt genomen vanwege complianceredenen.

Cijfers

In de periode 1 juli 2015 - 30 juni 2016 hebben de trustkantoren de relatie beëindigd met ruim 600 doelvennootschappen vanwege de complianceregelgeving. Dit is ruim 60% meer dan in het voorafgaande jaar.  

Afname aantal trustkantoren
DNB signaleert een significante daling van het aantal vergunninghoudende trustkantoren. In drie jaar tijd is het aantal met 20% gedaald: van 299 naar 240. Deze daling wordt veroorzaakt door consolidatie en de toename van het aantal trustkantoren dat haar activiteiten beëindigt. Deze trend zet zich voort in 2017: eind maart staan 230 trustkantoren vermeld in het DNB-register.

Aantal vergunninghoudende Trustkantoren

Tegelijkertijd is er een afname van het aantal doelvennootschappen dat door de trustkantoren wordt bediend. Uit de jaarlijkse ISI-rapportage blijkt dat het aantal doelvennootschappen is verminderd met bijna 3.000 in de periode 1 juni 2015 - 30 juni 2016.

Aantal doelvennootschappen

Dienstverlening
Ruim tachtig trustkantoren bedienen hooguit twintig doelvennootschappen: dat roept de vraag op hoe zij rendabel kunnen opereren gezien alle eisen voor de bedrijfsvoering. Daarnaast is er een afname van de dienstverlening aan CV’s en doorstroomvennootschappen: het aantal CV’s is in één jaar met 46% gedaald tot 576 en het aantal doorstroomvennootschappen is in vier jaar met ruim 60% gedaald tot 51.  

Vertrekkende klanten
Rest voor DNB de vraag: waar komen de doelvennootschappen terecht nadat een vergunninghoudend trustkantoor de relatie heeft beëindigd? Mochten trustkantoren signalen ontvangen dat hun klanten vertrekken naar kantoren zonder vergunning, dan hoort DNB dat graag. Zoals toegelicht in de nieuwsbrief van 29 november 2016 beoordeelt DNB alle signalen die binnenkomen.

> Terug naar de Nieuwsbrief