DNB-onderzoek belastingplanning: eerste observaties

Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2017

In het onderzoek signaleert DNB de positieve ontwikkeling dat enkele kantoren het begrip agressieve belastingplanning nader hebben uitgewerkt en vertaald in beleid. Aan de andere kant heeft DNB gezien dat fiscale adviezen die ten grondslag liggen aan de dienstverlening niet altijd actueel zijn.

DNB-onderzoek belastingplanning

DNB is bij zeven trustkantoren inmiddels een onderzoek gestart. Daarbij ligt de focus op de beheersing van integriteitsrisico’s verbonden aan agressieve belastingplanning (strijdigheid met dat wat maatschappelijk betamelijk wordt geacht) en klantanonimiteit (strijdigheid met wettelijke voorschriften).

Eigen invulling

DNB heeft gesignaleerd dat een aantal van de onderzochte trustkantoren zelf aan de slag is gegaan met het begrip agressieve belastingplanning. Daarvoor hebben zij gebruikgemaakt van publicaties van onder andere de OESO, de EU en een aantal vooraanstaande Nederlandse hoogleraren belastingrecht. Zij hebben zelf invulling gegeven aan dit begrip en dat op goede wijze verwerkt in hun SIRA en cliëntacceptatiebeleid.

Fiscale adviezen

Een andere onderzoekobservatie is dat veel trustkantoren hun dienstverlening baseren op fiscale adviezen die achterhaald zijn, omdat bijvoorbeeld de structuur of de wetgeving is gewijzigd. Daarentegen zijn er ook trustkantoren die een fiscaal advies meenemen in de periodieke review van de klantenacceptatiedossiers. Zij gaan dan bij de verstrekker van het advies na of het advies nog actueel is. En bij een wijziging van de structuur dragen zij ook zorg voor de onderliggende fiscale onderbouwing van deze wijziging.

Fiscale expertise

Trustkantoren worden geacht voldoende fiscale kennis in huis te hebben om fiscale adviezen, die elders binnen de groep of door derden zijn gegeven, goed te kunnen begrijpen en op kwaliteit en actuele geldigheid te kunnen toetsen. Soms heeft een trustkantoor een eigen fiscalist in dienst genomen voor de ondersteuning van de eerste lijn (business), de tweede lijn (compliance) en het bestuur. Zo’n trustkantoor is in staat kwalitatief matige externe fiscale adviezen of zelfs verkeerde adviezen eruit te filteren. Als een trustkantoor geen fiscalist in dienst heeft, dan verwacht DNB dat zij additionele maatregelen neemt om fiscale opinies op waarde te kunnen inschatten. Een mogelijke maatregel die DNB heeft gezien, is het opvragen van een second opinion. Maar ook hiervoor geldt dat er bepaalde basiskennis in huis moet zijn. DNB verwacht van trustkantoren dat ze alleen fiscale constructies bedienen waarvan zij de fiscale risico’s beheersen.

Goed volgen sanctiewetgeving

Tenslotte heeft DNB vastgesteld dat niet alle trustkantoren de Nederlandse sanctielijst hanteren waardoor ze niet voldoen aan de wet. Lees hierover meer in het artikel Trustkantoren hanteren niet altijd de Nederlandse sanctielijst.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief