Cijfers en trends in de trustsector

Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2017

In navolging van de eerder gesignaleerde daling van het aantal trustkantoren en aantal doelvennootschappen ziet DNB nu ook een dalende trend in het aantal UBO’s en PEP’s in risicolanden.

Kwartaalrapportages

Afname aantal UBO’s

DNB signaleert de laatste jaren een significante daling van het aantal UBO’s, zoals uitgevraagd op het jaarlijkse ISI-formulier. Met name de sterke daling van het aantal UBO’s uit Mexico, de Oekraïne en Rusland is opvallend. Het aantal UBO’s in Turkije laat juist het afgelopen jaar een sterke stijging zien. Deze signalen gaat DNB verder onderzoeken.

Trend UBO's

Afname aantal PEP’s

Ook is een daling waarneembaar van het aantal PEP’s. Zo is het aantal UBO’s dat trustkantoren kwalificeren als PEP in de afgelopen drie jaar gehalveerd naar ruim 300. Ook in de uitgevraagde (risico)landen is deze trend waarneembaar, waarbij Rusland en Mexico het meest opvallen.

Afname PEP's

Dienstverlening

In de nieuwsbrief van maart 2017 signaleerde DNB een substantiële daling van het aantal trustkantoren en een sterke daling van het aantal doelvennootschappen dat door de trustkantoren wordt bediend. Ook meldde DNB een afname van de dienstverlening aan CV’s en doorstroomvennootschappen in de afgelopen jaren. Een dergelijke daling ziet DNB eveneens bij de dienstverlening aan operationele doelvennootschappen die consultancydiensten verrichten; een dienstverlening die DNB nog steeds als risicovol beschouwt. Deze dienstverlening is in vier jaar tijd met ruim 50% afgenomen tot onder de 150 vennootschappen. Ook de verkoop van rechtspersonen door trustkantoren is de laatste jaren sterk afgenomen van veertig tot negen in 2016.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief