Trustsector terughoudend bij melden ongebruikelijke transacties

Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2017

DNB constateert dat trustkantoren ongebruikelijke transacties niet altijd meteen of soms helemaal niet melden aan de FIU-NL. Dit is in strijd met de wettelijke meldingsplicht.

FIU logo

Trustkantoren moeten ongebruikelijke transacties identificeren en meteen aan de FIU-NL melden. Gebeurt dit niet, of niet onverwijld, dan kan het zijn dat een trustkantoor ongewild bijdraagt aan het financieren van terrorisme of het witwassen van crimineel geld. In de praktijk merkt DNB dat trustkantoren een transactie niet snel als ongebruikelijk bestempelen en zo’n transactie pas melden nadat zij zelf diepgaand onderzoek hebben gedaan. Hiermee voldoet een trustkantoor niet aan de meldingsplicht in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Als u – al dan niet opzettelijk – niet voldoet aan de meldplicht, dan maakt u zich schuldig aan een economisch delict.

Good Practices DNB en Informatieblad FIU-NL

DNB heeft in maart 2017 de Good Practices Transactiemonitoring gepubliceerd met daarin een voorbeeld van een te laat gemelde ongebruikelijke transactie. Eind mei 2017 publiceert de FIU-NL het Informatieblad Trustkantoren met daarin onder andere een analyse van de ongebruikelijke transacties die trustkantoren in 2016 hebben gemeld. DNB onderschrijft dit initiatief en roept trustkantoren nogmaals op om alle ongebruikelijke transacties onverwijld aan de FIU-NL te melden.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief