Nieuwsbrief Trustkantoren mei 2017

Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2017

In dit nummer: DNB-onderzoek belastingplanning: eerste observaties; Trustkantoren hanteren niet altijd de Nederlandse sanctielijst; Cijfers en trends in de trustsector; Trustsector terughoudend bij melden ongebruikelijke transacties; DNB publiceert handvatten voor integrity risk appetite; De SIRA van papier naar praktijk; Drie sanctieregimes voor de Oekraïne; DNB opent Digitaal Loket Toezicht; Kort nieuws.

DNB-onderzoek belastingplanning: eerste observaties

In het onderzoek signaleert DNB de positieve ontwikkeling dat enkele kantoren het begrip agressieve belastingplanning nader hebben uitgewerkt en vertaald in beleid. Aan de andere kant heeft DNB gezien dat fiscale adviezen die ten grondslag liggen aan de dienstverlening niet altijd actueel zijn. Lees meer

DNB-onderzoek belastingplanning

Trustkantoren hanteren niet altijd de Nederlandse sanctielijst

Uit DNB-onderzoek blijkt dat meerdere trustkantoren niet bekend zijn met de Nederlandse sanctielijst. Ten onrechte veronderstellen zij daardoor te voldoen aan de wet. Lees meer

Cijfers en trends in de trustsector

In navolging van de eerder gesignaleerde daling van het aantal trustkantoren en aantal doelvennootschappen ziet DNB nu ook een dalende trend in het aantal UBO’s en PEP’s in risicolanden. Lees meer

Kwartaalrapportages

Trustsector terughoudend bij melden ongebruikelijke transacties

DNB constateert dat trustkantoren ongebruikelijke transacties niet altijd meteen of soms helemaal niet melden aan de FIU-NL. Dit is in strijd met de wettelijke meldingsplicht. Lees meer

DNB publiceert handvatten voor integrity risk appetite

Veel financiële instellingen zijn bezig met het vormgeven van een integrity risk appetite. In mei publiceert DNB handvatten hiervoor. Lees meer

DNB gevel

De SIRA van papier naar praktijk

DNB start vier nieuwe onderzoeken binnen het thema systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA). Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar gebruik en werking van de SIRA. Lees meer

Drie sanctieregimes voor de Oekraïne

Banken moeten rekening houden met drie sanctieregimes voor de Oekraïne, waaronder de beperkende maatregelen vanwege de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol door Rusland. Lees meer

Landkaart Oekraine

DNB opent Digitaal Loket Toezicht

Op 10 april ging het Digitaal Loket Toezicht (DLT) live. Daarmee biedt DNB een transparanter, efficiënter en gebruiksvriendelijker communicatiemiddel voor de financiële instellingen. Lees meer

Kort nieuws

Met hierin aandacht voor: Oproep: geef uw mening over ons toezicht; Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli. Lees meer

Kort nieuws