DNB publiceert handvatten voor integrity risk appetite

Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2017

Veel financiële instellingen zijn bezig met het vormgeven van een integrity risk appetite. In mei publiceert DNB handvatten hiervoor.

DNB gevel

DNB heeft verkennend onderzoek gedaan in 2016/ 2017. Daaruit blijkt dat er bij financiële instellingen nog veel onduidelijkheid is over wat een integrity risk appetite precies inhoudt en hoe deze vormgegeven kan worden. Daarom zal DNB in mei hierover een guidance-document publiceren.

Inhoud guidance-document

In guidance gaat DNB nader in op onder andere de volgende aspecten van een integrity risk appetite:

  • de verhouding tussen de SIRA en de integrity risk appetite;
  • doel van de integrity risk appetite;
  • rollen en verantwoordelijkheden van verschillende afdelingen van een financiële instelling in de integrity risk appetite;
  • de aspecten die kunnen bijdragen aan een effectieve integrity risk appetite.

Ook zullen er enkele voorbeelden worden besproken om meer duidelijkheid te verschaffen over de werking van de integrity risk appetite. DNB gaat in het document ook nader in op een begrip dat zeer nauw verbonden is aan de integrity risk appetite: de-risking. Ook hier heeft DNB in 2016 onderzoek naar gedaan.  

DNB zal bij de publicatie stakeholders uitnodigen om te reageren op het document.

 

>Terug naar de Nieuwsbrief