De SIRA van papier naar praktijk

Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2017

DNB start vier nieuwe onderzoeken binnen het thema systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA). Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar gebruik en werking van de SIRA.

SIRA van papier naar praktijk

Een effectieve SIRA draagt bij aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Voor financiële ondernemingen vormt de SIRA de basis voor de integere bedrijfsvoering.

De praktijk

Uit eerdere onderzoeken van DNB blijkt dat de vertaling van de SIRA naar de praktijk nog niet altijd even adequaat is. Financiële instellingen maken gebruik van de good practices van DNB. Maar de SIRA wordt nog onvoldoende benut voor de daadwerkelijke afweging en beheersing van integriteitsrisico’s. Hierdoor kan ondanks een goed opgestelde SIRA de werking van het integriteitsbeleid in het geding zijn en blijft een instelling kwetsbaar voor betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit.

Onderzoeken

In de tweede helft van 2016 is DNB begonnen met onderzoek naar de inhoud van de SIRA’s en de werking ervan in de praktijk. Dit heeft geleid tot nadere guidance over de integrity risk appetite. Dit jaar onderzoekt DNB verder in hoeverre de SIRA leidt tot een juiste risicoafweging en een passend beheersingsbeleid. Daarvoor start DNB vier onderzoeken naar de doorwerking van de risicoanalyse bij:

  • de integriteitscultuur bij banken, verzekeraars en trustkantoren voor zover zij te maken hebben met ingrijpende organisatorische veranderingen;
  • de ontwikkeling van nieuwe producten bij een selectie van banken;
  • de initiatieven op het gebied van fintech bij banken en betaalinstellingen (voortvloeiend uit de aanstaande PSDII);
  • de beheersing van het risico op belangenverstrengeling bij een selectie van pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Financiële instellingen die deel uitmaken van de selectie van één van de onderzoeken krijgen hier nog nader bericht over.

Terugkoppeling

DNB informeert later de betrokken instellingen over de specifieke bevindingen. Ook geeft DNB een algemene terugkoppeling aan de gehele financiële sector.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief