Drie sanctieregimes voor de Oekraïne

Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2017

Banken moeten rekening houden met drie sanctieregimes voor de Oekraïne, waaronder de beperkende maatregelen vanwege de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol door Rusland.

Landkaart Oekraine

Drie sanctieregimes

De Oekraïne-sanctieregimes zijn inmiddels alweer drie jaar van kracht en de aandacht voor deze regimes blijft van onverminderd belang. Daarom wil DNB graag de aandacht vestigen op drie sanctieregimes voor de Oekraïne, te weten:

  1. EU Verordening 208/2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne.
  2. EU Verordening 269/2014 met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.
  3. EU Verordening 692/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol.

Financiële ondernemingen hebben doorgaans wel aandacht voor de eerste twee verordeningen waarbij ondernemingen verplicht zijn de tegoeden en economische middelen van bepaalde personen te bevriezen. Voor het derde sanctieregime is er mogelijk minder aandacht. Ook dit regime kan relevant zijn voor financiële instellingen. Hierin zijn de beperkingen vastgelegd voor de invoer van goederen uit de Krim of Sebastopol en het direct of indirect verstrekken van financiering of verlenen van financiële bijstand, alsmede verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de invoer van die goederen.

Deelnemingen

Het is daarnaast voor financiële instellingen verboden om een deelneming te verwerven of vergroten in:

  • vastgoed in de Krim of in Sebastopol;
  • entiteiten die zijn gevestigd in de Krim of in Sebastopol.

Het is eveneens verboden een joint venture op te richten in de Krim of in Sebastopol en hiervoor investeringsdiensten te verrichten.

Natuurlijke hulpbronnen en toerisme

Verder is het verboden om direct of indirect financiering of financiële steun te verstrekken voor goederen en technologie die nodig zijn voor: vervoer, telecommunicatie, energie en voor de prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale rijkdommen. Ook is het verboden financiële diensten te verrichten die direct verband houden met toeristische activiteiten in de Krim of in Sebastopol.

Reisvergunning Krim

Tot slot is het belangrijk om op de hoogte te zijn dat het op grond van Oekraïense wetgeving verboden is om naar de Krim te reizen zonder vergunning van de Oekraïense autoriteiten. Personen die dit verbod negeren, riskeren een boete en een reisverbod naar Oekraïne voor vijf jaar.

Meer informatie

Meer informatie over de sanctieregimes vindt u in onderstaande regelingen:

 

> Terug naar de Nieuwsbrief