DNB opent Digitaal Loket Toezicht

Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2017

Op 10 april ging het Digitaal Loket Toezicht (DLT) live. Daarmee biedt DNB een transparanter, efficiënter en gebruiksvriendelijker communicatiemiddel voor de financiële instellingen.

Digitaal Loket Toezicht

Voortaan kunnen financiële instellingen digitaal hun aanvragen doen voor vergunningen, verklaringen van geen bezwaar (vvgb's) en formulieren voor toetsingen van bestuurders en commissarissen. Het DLT is gemakkelijk en veilig, en het voorziet in de behoefte om online aanvragen in te kunnen dienen.

Transparant en efficiënt

Het DLT zorgt voor meer transparantie. Het sluit aan bij de aanbevelingen van de commissie Ottow om het toetsingsproces transparanter en efficiënter in te richten. Daarnaast sluit het aan bij de aanbevelingen in het Actal-rapport over een transparanter en duidelijker vergunningaanvraagproces. Er is meer uitleg over het aanvraagproces en de doorlooptijden en geregeld persoonlijk contact met de aanvrager: daarmee weten de aanvragers beter wat ze kunnen verwachten en waarom. Met het DLT verhoogt DNB ook de efficiency. Zo wordt vanaf nu automatisch gecontroleerd of aanvragen en formulieren volledig zijn ingevuld.

eHerkenning

Een eHerkenningsmiddel is nodig voor de aanvraag van een vergunning, een verklaring van geen bezwaar (vvgb’s) of toetsingen van bestuurders of commissarissen via het DLT. Voor het digitaal indienen van de formulieren is een eHerkenningsmiddel van niveau 3 nodig. Vraag deze tijdig aan via www.eherkenning.nl/. Er zijn diverse aanbieders van eHerkenningsmiddelen. Aan het aanvragen van een eHerkenning zijn kosten verbonden.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief