Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2017

Met hierin aandacht voor: Oproep: geef uw mening over ons toezicht; Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli.

Kort nieuws

Oproep: geef uw mening over ons toezicht

DNB nodigt binnenkort bestuurders en andere contactpersonen van circa duizend financiële instellingen uit voor deelname aan het stakeholderonderzoek.

Zij kunnen in een anonieme schriftelijke enquête hun mening geven over het toezicht van DNB. De enquête wordt uitgevoerd onder leiding van Kantar (voorheen TNS NIPO). Daarnaast voeren DNB-medewerkers na de zomer verdiepende gesprekken met vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders. DNB publiceert de onderzoeksresultaten, conclusies en vervolgstappen in deze nieuwsbrief.

DNB voert voor de vierde keer het stakeholdersonderzoek uit. Met de feedback vanuit de financiële sector wil DNB het toezicht versterken. Daarnaast verbreedt DNB dit onderzoek: dit keer vraagt DNB niet alleen feedback over het toezicht, maar over alle onderdelen van DNB aan een bredere groep stakeholders.

 

Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli

DNB organiseert woensdagmiddag 5 juli vanaf 14.00 uur een informatiebijeenkomst over toetsingen. Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar. U kunt zich hier inschrijven voor deze bijeenkomst.

Tijdens de informatiebijeenkomst geven medewerkers van DNB een toelichting op wat instellingen en te toetsen personen kunnen verwachten tijdens het toetsingsproces. Welke voorbereidingen zij moeten treffen, hoe een toetsingsgesprek in z’n werk gaat, welke processtappen er zijn, et cetera. Uiteraard is er ook ruimte om uw vragen te stellen.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief