Rondetafelbijeenkomsten over good practices: een impressie

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2016

DNB en de sector zochten de dialoog op bij de rondetafelgesprekken over de concept good practices transactiemonitorig. Met de resultaten kan DNB weer verder aan de slag.

DNB heeft in november drie rondetafelbijeenkomsten georganiseerd.   

Aanleiding
Bij het trustseminar van mei dit jaar gaven de trustkantoren aan vaker met DNB in gesprek te willen gaan. Dat dit sterk leeft, bleek wel uit de vele inschrijvingen voor de rondetafelsessies van november. Daarnaast bestaat er duidelijk een behoefte aan meer handvatten en guidance. Om hieraan te voldoen, heeft DNB de concept good practices opgesteld (in aanvulling op de DNB Leidraad WWFT en SW, beschikbaar sinds 2011).  

Resultaten
Bij de rondetafelbijeenkomsten was het centrale vraagstuk: bieden de good practices voor de transactiemonitoring voldoende handvatten voor de sector om meer compliant te worden? Tijdens de bijeenkomsten gaven vertegenwoordigers uit de sector veel suggesties en tips voor de aanscherping van de good practices en de versterking van de toezichtaanpak. Daar kan DNB verder mee aan de slag.   

Status good practices
DNB heeft besloten de good practices te publiceren om de trustsector enkele handvatten te bieden voor de inrichting en uitvoering van de transactiemonitoring. DNB verwacht dat de trustkantoren waar mogelijk lessen trekken uit deze good practices en dit verwerken in hun bedrijfsvoering. De gepubliceerde good practices zijn nog een conceptversie. DNB is nu bezig met het verwerken van de feedback uit de bijeenkomsten. In januari gaat DNB de definitieve versie publiceren.

> Terug naar de Nieuwsbrief