Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2016

DNB organiseert op 15 december 2016 weer een informatiebijeenkomst over toetsingen.

Kaartjes seminar

Doelgroep
De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor:

  • medewerkers van onder toezicht staande instellingen die betrokken zijn of verantwoordelijk zijn voor de voorbereidende werkzaamheden voor de bestuurderstoetsingen;
  • aspirant-bestuurders, commissarissen en andere beleidsbepalende medewerkers van financiële instellingen die onder toezicht van DNB staan;
  • belangenbehartigers en andere externe betrokkenen die meer willen weten over de bestuurderstoetsingen door DNB (en de AFM).   

Inhoud
Tijdens de informatiebijeenkomsten geven medewerkers van DNB een toelichting op wat instellingen en te toetsen personen kunnen verwachten tijdens het toetsingsproces. Welke voorbereidingen zij moeten treffen, hoe een toetsingsgesprek in z’n werk gaat, welke processtappen er zijn, et cetera. Uiteraard is er ook ruimte om uw vragen te stellen.   

Inschrijven
De informatiebijeenkomst is op 15 december vanaf 10.00 uur bij DNB in Amsterdam. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. U kunt zich hier inschrijven voor deze bijeenkomst.

> Terug naar de Nieuwsbrief