FATF-waarschuwingslijsten: update oktober

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2016

In oktober publiceerde de Financial Action Task Force (FATF) geactualiseerde waarschuwingslijsten. DNB verwacht dat trustkantoren de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen.

De FATF publiceert in februari, juni en oktober waarschuwingslijsten met landen die tekortkomingen hebben in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-systeem).

Meer informatie

> Terug naar de Nieuwsbrief