Nieuwsbrief Trustkantoren november 2016

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2016
In dit nummer: ‘Beter uitoefenen poortwachterfunctie’; Rondetafelbijeenkomsten over good practices: een impressive; Stakeholders over toezicht: bevindingen & follow-up; Aanpak DNB van gemelde illegale activiteiten;Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 15 December; Update FATF

‘Beter uitoefenen poortwachterfunctie’

DNB heeft de prioriteiten vastgesteld voor het toezicht op trustkantoren in 2017. Een interview met toezichtdivisiedirecteur Willemieke van Gorkum. Lees meer

Willemieke van Gorkum 2017

Rondetafelbijeenkomsten over good practices: een impressie

DNB en de sector zochten de dialoog op bij de rondetafelgesprekken over de concept good practices transactiemonitorig. Met de resultaten kan DNB weer verder aan de slag. Lees meer

Stakeholders over toezicht: bevindingen & follow-up

Dat DNB meer de dialoog aangaat wordt alom gewaardeerd. Maar de transparantie kan beter, aldus de bestuurders van financiële instellingen. Lees meer

Gedrag en cultuur

Aanpak DNB van gemelde illegale activiteiten

DNB krijgt regelmatig signalen van vergunninghoudende trustkantoren over trustdiensten die mogelijk worden verricht door kantoren die geen vergunning van DNB hebben. Al die signalen pakt DNB direct op voor vervolgonderzoek. Lees meer

Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen

DNB organiseert op 15 december 2016 weer een informatiebijeenkomst over toetsingen. Lees meer

Kaartjes seminar

FATF-waarschuwingslijsten: update oktober

In oktober publiceerde de Financial Action Task Force (FATF) geactualiseerde waarschuwingslijsten. DNB verwacht dat trustkantoren de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen. Lees meer