Informatie over het gewijzigde sanctieregime voor Iran

Nieuwsbericht
Datum 30 september 2016

De financiële sector heeft sinds kort te maken met een gewijzigd sanctieregime voor Iran. Dit betekent dat de sancties voor deze sector grotendeels zijn opgeschort.

Iran

Nucleair gerelateerde sancties zijn opgeschort
In het kort betekent dit voor de Europese Unie dat de sancties zijn opgeschort voor de financiële sector, de olie- en gassector, de handel in goud en edelmetaal en de scheepvaart- en transportsector. De sancties gerelateerd aan mensenrechtenschendingen, het wapenembargo en de levering van goederen en technische assistentie ten bate van het ballistische raketprogramma van Iran blijven gehandhaafd. Hoewel de sancties zijn opgeheven houdt dit niet in dat er sprake is van vrijhandel. Zeker ten aanzien van de nucleair gerelateerde goederen geldt vaak dat er een ontheffing aangevraagd dient te worden. Dit kan ook gelden voor het bieden van financiële of technische assistentie.  

Het snapbackmechanisme
De sancties zijn in feite opgeschort maar niet beëindigd. De sancties staan als het ware in de ijskast. Als Iran zich niet aan de afspraken houdt, dan worden de sancties weer geactiveerd: het snapbackmechanisme. Het besluit tot het herintroduceren van de sancties wordt geïnitieerd door een klacht van een van de deelnemende partijen aan de deal met Iran. Uiteraard communiceert DNB daarover op het moment dat de sancties weer worden geactiveerd. DNB verwacht echter ook van de trustkantoren dat zij zelf actief de sanctielijsten monitoren.  

Meer informatie
Meer informatie over het gewijzigde sanctieregime van Iran kunt u vinden op de website van de rijksoverheid. Voor een actueel overzicht  en voor het handboek.

> Terug naar de Nieuwsbrief