Tarieven toezicht blijven gelijk

Nieuwsbericht
Datum 30 september 2016

De tarieven voor het toezicht blijven gelijk voor de trustsector.

Op 2 juni publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016. In de Regeling zijn onder meer de tarieven vastgesteld voor de toezichtkosten voor trustkantoren.  

Tarieven
De tarieven voor de trustsector blijven gelijk: zie onderstaande tabel. Weliswaar neemt het totale bedrag dat bij trustkantoren in rekening wordt gebracht met EUR 0,3 miljoen af, maar tegelijkertijd is het aantal partijen afgenomen. Dat het totaalbedrag is afgenomen komt door een eenmalige correctie in 2015 (effect EUR -0,5 miljoen).Hiertegenover staan een toename van de begroting 2016 voor overige categorieën én een lagere teruggave over het voorgaand jaar dan in 2015 (effect + EUR 0,2 miljoen).

Tarieven Trustkantoren

Meer informatie
Meer informatie over de toezichtkosten?  Regeling bft 2015.

> Terug naar de Nieuwsbrief