Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 30 september 2016

Hierin aandacht voor: Rondetafelbijeenkomsten transactiemonitoring in november; Aanmelden DNB-nieuwsservice; 95% van trustkantoren dient ISI-rapportage tijdig in; Aanpassing ISI-rapportageperiode; Position paper DNB over fiscale regelingen.

Rondetafelbijeenkomsten transactiemonitoring
In november organiseert DNB drie rondetafelsessies over transactiemonitoring. Naar aanleiding van het onderzoek eerder dit jaar zullen we bespreken op welke manier DNB samen met de sector kan bereiken dat trustkantoren adequaat transacties  monitoren. We spreken met: bestuurders, compliance officers en adviseurs en opleiders actief in de sector. Ter voorbereiding van de sessie zullen wij (concept) good practices op gebied van transactiemonitoring met u delen.

Graag horen wij van u of de good practices afdoende handvatten biedt om het transactiemonitoringsproces adequaat in te richten. U kunt zich nu reeds inschrijven voor de volgende 3 sessies (bestaande uit maximaal 12 externe deelnemers):

- Bestuurders7 november 2016, 18.00-21.00u
-
Opleiders en externe adviseurs: 15 november 2016, 13.30-16.30u,
-
Compliance officers: 17 november 2016,13.30-16.30u 

Mocht de inschrijving vol zijn, dan kunt u uw interesse en verzoek om op de reservelijst te worden geplaatst, mailen aan evenementen@dnb.nl. 

 

Aanmelden DNB-nieuwsservice
Good practices, guidance, nieuw richtlijnen en andere relevante stukken direct in uw mail ontvangen? Dan kan! U kunt zich abonneren op de DNB nieuwsservice . Hier kunt u aangeven welke informatie van DNB u direct in uw mailbox wilt ontvangen. Als u zich nu inschrijft, ontvangt u de Good practices over transactiemonitoring.

 

95% van trustkantoren dient ISI-rapportage tijdig in
In juni 2016 hebben alle vergunninghoudende trustkantoren een brief ontvangen met het verzoek tot het indienen van de jaarlijkse Instelling Specifieke Informatie (ISI) rapportage. Deze ISI-rapportage moest uiterlijk 31 augustus 2016 bij DNB binnen zijn: veertien trustkantoren hebben deze deadline niet gehaald. Dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2015, toen 40 trustkantoren te laat waren. Inmiddels heeft DNB de betreffende veertien trustkantoren gerappelleerd. In geval van te laat, gedeeltelijk of het niet indienen van rapportages kan DNB overgaan tot het opleggen van formele maatregelen zoals een last onder dwangsom en/of bestuurlijk boete.  

 

Aanpassing ISI-rapportageperiode
Over 2016 vindt er een aanpassing plaats in het ISI-rapportageproces. In het eerste kwartaal van 2017 zal DNB eenmalig de ISI-rapportage uitvragen voor de periode juli-december 2016 om daarna ieder jaar de ISI-rapportage in januari te kunnen uitvragen over een heel kalenderjaar (januari-december).  

 

Position paper DNB over financiële instellingen en fiscale constructies
De Vaste Kamercommissie voor Financiën sprak maandag 12 september onder andere met DNB over financiële instellingen en fiscale constructies. Voor deze hoorzitting heeft DNB haar visie verwoord in een position paper.

> Terug naar de Nieuwsbrief