Nieuwsbrief Trustkantoren september 2016

Nieuwsbericht
Datum 30 september 2016

In dit nummer: Auditfunctie bij trustkantoren nog niet overal adequaat ingericht; Aanscherping wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering; Informatie over het gewijzigde sanctieregime voor Iran; Tarieven toezicht blijven gelijk; DNB-onderzoek integrity risk appetite; Kort nieuws.

Auditfunctie bij trustkantoren nog niet overal adequaat ingericht

Vanaf 1 januari 2015 dienen trustkantoren een onafhankelijke en effectieve auditfunctie te hebben ter versterking van de integere en beheerste bedrijfsvoering. Uit de selfassessments van 144 trustkantoren blijkt dat de meerderheid (85%) de auditfunctie uitbesteedt. Lees meer

Hand met potlood

Aanscherping wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Na de recente terroristische aanslagen heeft het Europees Parlement de vierde antiwitwasrichtlijn aangescherpt. De nieuwe antiwitwasrichtlijn leidt tot aanpassingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Lees meer

Informatie over het gewijzigde sanctieregime voor Iran

De financiële sector heeft sinds kort te maken met een gewijzigd sanctieregime voor Iran. Dit betekent dat de sancties voor deze sector grotendeels zijn opgeschort. Lees meer

Iran

Tarieven toezicht blijven gelijk

De tarieven voor het toezicht blijven gelijk voor de trustsector. Lees meer

DNB-onderzoek integrity risk appetite

DNB is begonnen met een onderzoek naar de integrity risk appetite van trustkantoren, banken, verzekeraars, pensioenfondsen, en betaalinstellingen. Lees meer

DNB-onderzoek belastingplanning

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Rondetafelbijeenkomsten transactiemonitoring in november; Aanmelden DNB-nieuwsservice; 95% van trustkantoren dient ISI-rapportage tijdig in; Aanpassing ISI-rapportageperiode; Position paper DNB over fiscale regelingen. Lees meer